قاصدک من

» فقط گوش میدم :: ۱۳٩٥/٢/٢٥
» شروع دوباره :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» عقل و احساس :: ۱۳٩٤/٦/۱٤
» روز خوب :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» روزای سخت :: ۱۳٩٤/٥/٤
» روز تولدم :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» برنامه ریزی :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» تنها ولی نه تنهای غمگین :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» پایان :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» روز بهشتی :: ۱۳٩٤/٢/۱٩
» دوران ترک :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» تویی که دیگر شما شده ای!!! :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» دو خط موازی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» فصل جدید :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٢
» روزای کم رنگی :: ۱۳٩۳/۸/٥
» پیشنهاد تازه :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» خانم همکار دوست داشتنی :: ۱۳٩۳/۳/٧
» من در سرزمین عجایب :: ۱۳٩۳/۳/٦
» حس بهاری :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» تجربیات :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» بازم سلام :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» دلم پایان خوش میخواد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» تاریک تاریکم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» رازها :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» مسیری تازه :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» تلخ تلخ :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» دلم تنگه :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» نذری پزون :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» دایره زنگی :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» لیست دوستان :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» نقطه سر خط :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» شبانه ای با آتش :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» مرحله گذر :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» دختر بودن :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» خبری در راه است :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» عشق؛ نه می آید نه روی می دهد بلکه آفریده می شود :: ۱۳٩٢/٦/٦
» مهربونی حتما شیرینه :: ۱۳٩٢/٦/٢
» بد نیست گاهی با خودم قدم بزنم :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» حالم من خوب است بی هیچ امایی! :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» زنگ های هشدار به صدا درآمدند... میشنوی؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» مادر یا زن بابا :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» میخوام غر بزنم :: ۱۳٩٢/٥/٦
» فرشته ها منتظرند :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» شبی به سبک دخترانه :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» شک میکنم به همه چیز :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» هدیه های کوچولو :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فردا رویا با ماست :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» شروعی دیگر :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» آخ مامان :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» حباب های روی آب :: ۱۳٩٢/٤/٩
» امید من و گلدانک :: ۱۳٩٢/٤/۸
» باور نمیکنم که تو حوای آن مرد باشی! :: ۱۳٩٢/٤/٧
» زیست دوست داشتنی من :: ۱۳٩٢/٤/٥
» من منتظرم :: ۱۳٩٢/٤/٤
» درصدهای مهم :: ۱۳٩٢/٤/۱
» برای من ناراضی! :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» تو ذهنم خیلی مهمون دوستم! :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» فاکتور بالانس کننده :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» تبریک :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» خوابم آرزوست! :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» شیرینی یه لحظه :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» آنچه برای دیگران میپسندم برای خودم نمیپسندم! :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» وقتی ور بدم پیروز میشه! :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» مشاوره اس ام اسی! :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» چند پاره :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» چه فردایی که منتظر ماست :: ۱۳٩٢/۳/٧
» سهم من از عاشقی :: ۱۳٩٢/۳/٥
» لطفا کمی صبر کنید! :: ۱۳٩٢/۳/۳
» یه عدد فانتزی :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» درس شیرین ریاضی :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» قول میدم دیگه راحت گوشی نباشم برای شنیدن! :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» صبحانه در بهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» مرد کوچک :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» کاش نزدیک بودم :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» برای شمایی که دیگر تو شده ای! :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» لیست داشته هام :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سحر خیز باش تا کامروا شوی :: ۱۳٩٢/٢/٦
» ته این راه روشن نیست! :: ۱۳٩٢/٢/٥
» و بعضی ها هم عجیب نون زیباییشون رو میخورن! :: ۱۳٩٢/٢/۳
» جایزه یه شرط حنا :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» آیا بنظر شما 20 نمره خوبی است؟؟؟ :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» زن درونم :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» این همه تفاوت...این همه شباهت :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» و این قصه همچنان ادامه دارد! :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» شروع زندگی عادی :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» یک پیشگویی برای امسال :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» به همین راحتی!!! :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» خود دانی یا به قولی این راه که میروی به ترکستان است!!! :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» چه معنی داره!!! :: ۱۳٩٢/۱/٩
» یادم باشه...یادت باشه :: ۱۳٩٢/۱/۸
» میگن سال نو شده!!! :: ۱۳٩٢/۱/۳
» این روزها :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» خوش تیپ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» خیلی دور خیلی نزدیک :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» مسافران من! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» مراقب باشید! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» شرح ما وقع :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» اومدم :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» عذر تقصیر :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» یعنی همه اینا تصادفی!!!! :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» من وبلاگم را دوست دارم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» شیوه تربیتی من :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» هنرمند نیستم ولی هنرمندان رو دوست دارم :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» از مصائب یک مشاور :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» من و همه تنبلی هایم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» دیدی دنیا واینستاد!!! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» تصاویر از آنچه فکر میکنید به شما نزدیکترند!!!! :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» ذره ذره دوست داشتن :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» be strong :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» خط فاصله :: ۱۳٩۱/٩/۸
» هیچ کدومش راحت نیست!!!! :: ۱۳٩۱/٩/٢
» اسمی براش ندارم... :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» حس یوسف رو دارم!!! :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» حرف هایی هست برای نگفتن :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» سیبی که انداختم بالا! :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» فال میگیریم!!! :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» خر شرک!!! :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» من پیر شدم یا اون بزرگ شده؟!!! :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» vow همون عهد دیگه؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۸/٦
» حس خوب :: ۱۳٩۱/۸/٥
» نصیحت پذیر نیستم خوب!!!! :: ۱۳٩۱/۸/۳
» چند سال دیر :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» کاش خواب بود :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» برداشت آزاد :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» خدا رو شکر که در این حد خوش اقبال نیستم :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» زنگ تفریح خانوادگی :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» تعریف یک واژه :: ۱۳٩۱/٧/٩
» لطفا به آرامش من کاری نداشته باشید! :: ۱۳٩۱/٧/٦
» بهشتی در این نزدیکی :: ۱۳٩۱/٧/۱
» افسوس میخوریم!!! :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» این همه تفاوت!!! :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» امید :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» یک روز عادی :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» حواسم باشه! :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» باید باور کنم :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» گفتم عاشق بارونم ولی... :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» جوگیرم عجیب! :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قرار نبوده! :: ۱۳٩۱/٦/٩
» به سوی الموت :: ۱۳٩۱/٦/٩
» خونه رویایی من :: ۱۳٩۱/٦/٤
» سرگیجه :: ۱۳٩۱/٦/۳
» نیمه پنهانم :: ۱۳٩۱/٦/٢
» مرسی آقای کلاه قرمزی :: ۱۳٩۱/٦/۱
» عشق اساطیری من :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» دردم اومد هر چند دیر... :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» قدری اینچنین!!! :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» چه خوبه... :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» شهر من تهران :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» خیال کن... :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» چرا نمیشه؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٥/۸
» بفرمایید شام ایرانی!!! :: ۱۳٩۱/٥/٧
» دوست من :: ۱۳٩۱/٥/٢
» مثل تو! :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» شهروند درجه دو :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» صندوقچه آرزوها :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» کمتر درس بخون!!! :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» برآیند :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» نسترن :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» اعتراف :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» جغد شدم رفت!!!! :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» حس خوب :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» مقصد :: ۱۳٩۱/٤/٧
» بفرما شاتوت! :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» خسته ام... :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» آزمایش :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» قهر :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» مسابقه :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» کوله پشتی :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» دور تند... :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» دلی سیر :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قانون دفع حتی!!! :: ۱۳٩۱/۳/٢
» عدالت یا جبر؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» روز مامان :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» دنیای دیروز من :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» به یاد تمام معتادان محترم!!! :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» یک نسخه خوب :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» لالایی و بیخوابی! :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» یادتونه؟!! :: ۱۳٩۱/٢/٦
» ماسک زیبا :: ۱۳٩۱/٢/٥
» چقدر متفاوت! :: ۱۳٩۱/٢/٢
» اصلا یادت هست! :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» بهاره دیگه!!! :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» بهار اومدا!!! :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» من تنها نیستم... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» همه جا آسمون یک رنگ نیست، انگار!!! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» رویاهای بر باد رفته :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» مزه جدید حتی!!! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» برای پسرک :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» توهم من و مامانم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» نیت مهمه دیگه!!! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» اسکار :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» قاصدک من :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» اس ام اس :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» کیمیا حالش خوب نیست :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» خدایا فقط یک نگاه... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» غیبت! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» دوست دارم انکار کنم!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» کشف های جدید :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» اشتباهی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» و تبریز... :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» بازم... :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» خدا رو شکر! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» من و یکی مثل من! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» استارت :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» بیخیال باش! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» جاده خاکی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» یک فرشته :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» پیری :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» قاتل :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» انگار امروز عیده!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» دلم شکست :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» باز باران... :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» یک محیط کاملا علمی :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» دلم عروسی خواست :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» کوچه :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» روز جدایی :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» غیبت چند روزه :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» آن مرد در باران رفت :: ۱۳٩٠/٩/٩
» در خیالم :: ۱۳٩٠/٩/۸
» شما اینجا هستید! :: ۱۳٩٠/٩/٦
» نیش و نوش :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» آخر ترم :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» یک درد کوچولو :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» خاطره برفی :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» سرعت لاک پشتی :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» یک هدیه از بهترین داداش دنیا :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» کسی مثل اون :: ۱۳٩٠/۸/٩
» منطقه امن :: ۱۳٩٠/۸/۸
» تفاوت ها :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» دخترای خوب :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» من بی حوصله :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» پیر شدن یکباره :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» لطفا بگو نه! :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» یک تجربه :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» گیر نده! :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» شیرینی تلخ :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» جهاز :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» من و سالن مطالعه :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» دکتر کوچولو :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» خاله های تقلبی! :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» درجا زدن! :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» شارژ شدن :: ۱۳٩٠/٧/٩
» آینده :: ۱۳٩٠/٧/۸
» حال این روزهای من... :: ۱۳٩٠/٧/٦
» یادآوری دلنشین :: ۱۳٩٠/٧/٢
» خبر :: ۱۳٩٠/٧/۱
» لپ تاب تکونی! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» سرخآبی! :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» انتظار :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» مرغ آمین :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» بهانه با هم بودن :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» خبر خوش :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» نشستم به تماشای طلا و مس... :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» نقطه سر خط :: ۱۳٩٠/٦/٥
» جاذبه یا دافعه!!! :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» تنهایی در جمع!!! :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» صداقت خوبه یا بد؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» لجبازی :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» مردودی :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» انعطاف پذیری :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» تظاهر :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» زندگی جدید :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» آوارگی :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» فارغ النحصیلی :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» روز موعود :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» دفاع :: ۱۳٩٠/٤/٩
» روزهای خط خطی :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» ته خط :: ۱۳٩٠/۳/٩
» سفر :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» خرید خنزر پنزرای دخترونه :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» نمره ی 20 :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» دغدغه های سال جدید :: ۱۳٩٠/٢/٤
» آرزو :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» شب عروسی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» ولنتاین..... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» کلافگی....... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» یک شب برفی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» شبی که فرداش 22 بهمنه!!!!! :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» روز سمینار :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» سال های دور از خونه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» یک دفعه دلم خواست وبلاگ داشته باشم! :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩

 Design By : Pichak