توهم من و مامانم
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

دارم گردگیری میکنم...مثل همیشه آهنگ هم گوش میدم یک دفعه آهنگ "چه احساس قشنگی اندی" میاد صداشو زیاد میکنم خیلی زیاد....

مامان: مگه عروسی مامانته که اینقدر خوشحالی!!!

- نه عروسی خودمه!!!

مامان: پس زیادترش کن یک دختر که بیشتر ندارم...

خلاصه وسط تمیز کاری خونه من و مامان کلی توهم زدیم!!!

آهنگ که تموم شد عروسی ما هم تموم شد و تمیز کاری روزانه رو ادامه دادیم...