من در سرزمین عجایب

قاصدک ما در انتظاریم برای ما از دیار دوست پیام سلامتی؛ زندگی و عشق بیاور....

حرف که هست خیلی هم هست ولی نمیدونم از کجا و چطوری بگم...

روزایی که پشت هم میان و میرن و منی که خودم سپردم به روزگار... دارم یاد میگیرم... دارم طمع جدیدی از زندگی رو تجربه میکنم... طعمی که تو هیچ کدوم از کتابا حسش نکرده بودم...

بودن تو محیط کاری عجیبه... یه دنیای ناشناخته با روابطی تو در تو... اعتراف میکنم هنوز تو پیدا کردن سبک خودم تو محیط کاری لنگ میزنم عجیب... فعلا فقط دارم تجربه میکنم...

/ 1 نظر / 31 بازدید