ماسک زیبا

زنی رو میشناسم که با بودنش خنده رو به هر لبی میاره...اصلا تو هر جمعی که اون باشه انگار غم جرات نداره جلو بیاد...از هر فرصتی استفاده میکنه برای خندوندن دیگران. وقتی بهش نگاه میکنی زنی رو میبینی تو اوج قدرت. به خواسته هاش یکی یکی میرسه. برنامه ریزی میکنه برای آینده و هر کاری که از دستش بر میاد برای پیشرفت زندگیش میکنه...

ولی هر زندگی برای خودش زوایای پنهانی داره...با دیدن زندگی این زن مطمئن شدم که نمیشه به چشمامون اعتماد کنیم!

وقتی ماسکشو برمیداره زنی رو میبینی شکسته. زنی که سال هاست دنبال آرامش میگرده ولی هر بار نا امید تر از قبل راه رفته رو برمیگرده...زنی که مبارزه کرده ولی واقعیت اینه که بازنده بوده...فشار زیادی رو تحمل کرده و بالاخره این بغض های سرکوب شده پیروز شدن...........

دعا کنید برای کسی که دوستش دارم نه مثل یک مادر مثل یک خاله مهربون که کلی از خنده های بچگیمو مدیون اونم...زنی که روزای سختی رو میگذرونه....

 / 5 نظر / 3 بازدید
مینو

میگن کسی که گریه میکنه یه غم داره و کسی که میخنده صد غم. حکایت همین آدماس.

mozhy

با همه وجودم و از ته قلبم براش دعا کردم

بازیگوش

اخییییییییییی چقد از این ائما دورو برمون هس که متهمشون میکنیم به سرخوشی

متولد ماه تیر

همین که میتنوه در اوج نا امیدی و مشکل لبخند رو به لب اطرافیان بشونه یعنی پیروز ترین آدم روی زمینه امیدوارم هر مشکلی داره به زودی حل بشه[پلک]