فارغ النحصیلی

بعللللله منم فارغ التحصیل شدم...

شنبه روز دفاع بود، البته من نفر دوم بودم مثل همیشه...اوایلش خیلی سخت بود هر چند بعدش بهتر شد. در کل میشه گفت خیلی هم بد نبود ولی نمرم که خیلی بد شد...شدم 19/25...گریه

چه میشه کرد...الان که به این دو سال فکر میکنم میبینم این نتیجه ارزش اون همه حرص خوردن منو نداشت...اون سمینارای مسخره...حرص سر تمام نمونه ها و نتایج اونا...

نمیدونم شایدم باید این تجربه رو می داشتم...

الانم که دنبال گرفتن امضاها هستم...و خداییش این کار از هفت خوان رستمم سخت ترهآخ 

/ 0 نظر / 3 بازدید