غیبت!

برف میومد ما هم کلاس را تعطیل کردیم که بمونیم پیش خانه و خانواده...

به قول فرناز خوبه که نبودمون تو کلاس حس بشه...منظور این بود که ما شاگرد زرنگ کلاس هستیمااااا...ولی تیرمون به سنگ خورد گویا...

سروش زنگ زد و گفت 3 نفر اومدن کلاس...نشد که عدم حضورمون کامل حس بشه!!!

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
بازیگوش

بلههه؟؟؟ ینی با اون سه نفر حضور شوما پر شد؟ عجب حضور پررنگی[نیشخند]

ف@طمه

آره از این نخودا ما هم زیاد داشتیم [نیشخند]

تنهایی

آی حال میده تعطیل کردن کلاس توی روزای برفی ! [چشمک]