روز بهشتی

سخت ترین دو راهی ،
دو راهی بین فراموش کردن و انتظار است،

گاه کامل فراموش میکنی
و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی

و گاهی آنقدر منتظر می مانی
که میفهمی زودتر از اینها باید فراموش می کردی

بعضی تصمیم های یهویی چقدر خوب و عالی از آب درمیان... مثل همین پنج شنبه صبح که یهو تصمیم گرفتم یه روز اردیبهشتی دلچسب برای خودم بسازم... زنگ زدم به هانی و اوکی از اون گرفتم... پای تلفن گفتیم بهتره مامان و خاله هم از این روز بهاری سهمی داشته باشن...  و خیلی یهویی ساعت 2 میدون دربند و جلوی کاخ سعدآباد بودیم!!!!

زیبایی محض...سکوت... آرامش... و یه عالم حس خوب...


/ 1 نظر / 37 بازدید
الهام

یکی از تعاریف خوشبختی همینه کسانی باشند که بتونی یهو باهاشون قرار بذاری و روز بهشتی تو بسازی