روزای سخت

منم
درختی که برگ هایش را ریخت
تا تو
ماه را
از میان شاخه هایش تماشا کنی علیرضا روشن

روزای خوبی نیست... روزایی که حس میکنی یک تکه از قلبت کنده شده... سکوتی که با هیچ حرفی شکسته نمیشه... بغضی که یه گوشه از گلوت جا خوش میکنه و گاه به گاه با یه تلنگر میترکه... مامان بزرگم رفت... 

قبل این دو هفته هم حالم خوب نبود و مدام سعی میکردم خوب بودن تمرین کنم... اما حالا دیگه هیچ تلاشی هم برای تمرین کردن نمیکنم...


/ 0 نظر / 77 بازدید