عقل و احساس

یک جایی از زندگیم هستم که واقعا دوست دارم یک دانای کلی بیاد بهم بگه کار درست چیه؟؟؟

بعد از این همه مدت محو بودن پیداش شده و میگه داشتم شرایط برای با هم بودن میسنجیدم!!! 


/ 2 نظر / 76 بازدید
شبنم

راستش هیچ کس به جز خودت نمی تونه راه درست رو بهت نشون بده. به دلت گوش کن و با عقلت تصمیم بگیر. مطمئن باش خدا بهترین ها رو برات اراده کرده.

مینو

اگه امکانش هست ببین راست میگه یا نه....اگه واقعا در حال فکر وسنجش بوده که اکی..اما اگه داشته جاهای دیگه تست می زده وسرش گرم بوده ...ولش کن که آدم بیخودی کلا:|