صداقت خوبه یا بد؟؟؟؟

الان بهترم، یعنی باید بهتر باشم...مگه راه دیگه ایی هم دارم...

در ادامه باید بگم فکر کنم اون کارو هم از دست دادم: چرا؟؟؟

چون ازم پرسیدن اگه بعد یک ماه کار تو یک جای تحقیقاتی مثلا پاستور ، واسم کار پیدا بشه چیکار میکنم؟ منم با کمال آرامش گفتم خوب به شما میگم و میرم اونجانیشخند

دوستم حسابی شاکی شده ازم...میگه لازم نبود این همه راستگو باشم؟؟؟شایدم نباید سوال

من اینم دیگه...

/ 1 نظر / 5 بازدید
زهرا

اشکال نداره. منم همین صداقتم دست و پام رو بسته بد جور [نیشخند] حالا یعنی چی شد آخرش؟ بیام تهران واسه شیرینی یا نه؟؟؟ [ابرو]