حس بهاری

روبه رو بهار در پی شکفتنی دوباره است

زندگی همین اشاره است...

بهار 93 من کنار این سفره آغاز شد. امسال اولین سالی بود که قبل از شروع سال خیلی بدو بدو نداشتیم... اینو به فال نیک گرفتم... یه نشونه از آرامش شاید...

دارم سعی میکنم دنیا رو سخت نگیرم... میخوام به زندگی بخندم حتی اگه اون بهم نخنده...

میخوام بهاری باشم...


/ 1 نظر / 137 بازدید