مشاوره اس ام اسی!

آلرژی گرفتم به اس ام اس... اصلا تا این میشنوم یه چیزی بهم میگه خودشه! بعد دلم میخواد بگم من نمیدونم... واقعا نمیدونم... نه این که نگفته باشم... هزار بار... ولی باز دو دقیقه بعد همون قصه! همون سوال های تکراری! 

با بی میلی میرم سر گوشیم... چندتا اس ام اس اومده ازش میخونم و بعدش یه جواب کلی میدم و آخرش اضافه میکنم من نمیدونم... اصلا مگه من پیشگو ام!

/ 4 نظر / 27 بازدید
سوری

من که متوجه نشدم[ناراحت]

وفا

پر از رمز و راز[چشمک][گل][گل]