روز سمینار

بعد از رفتن بچه ها من موندم و حوضمچشمک اولش سخت بود ولی کم کم عادت کردم تا اینکه طاهره 2 شنبه اومد منم که یک عالمه حرف داشتم....امروز دوباره تنها شدم و البته این تنهایی مزایایی هم دارهنیشخند باید به کارام برسم هم ترجمه هام عقبه هم مقالم....ولی امروز ، اولین سمینار متخصصین نیشخند آزمایشگاه های دکتر بنیادی برگزار شد.خدا رو شکر من اولین نبودم، همیشه اولین بودن برام ترسناک بوده....سمینار فتوحی بود موضوعشم          MLPA بود هر چند من خیلی نفهمیدمش ولی نکته ی مهم این جلسه سخنرانی خود دکتر بود . از باید ها و نباید های توی آزمایشگاه ها و من تمام مدت فکر می کردم کدومشون مربوط به من میشه! فقط امیدوارم دکتر خیلی از دستم شاکی نباشه! که اگه اینطوری باشه از recomendation خبری نیست.....فکر کنناراحت حالا انگارتمام کارام جوره الا این 1 دونهخنده

/ 0 نظر / 3 بازدید