قانون دفع حتی!!!

درگیر یک کار موقتی تو یک موسسه آموزشی ام...حالا کارم چیه!؟؟؟

خنده داره ولی مربوط به دکترا میشه...چند روزه که این برگه سوالا جلومه و هی به خودم میگم می تونست این سوالای کنکور خودم باشه حتی!!! همه دوستام تو فاز کنکور و کلاس هستن اونوقت من که اصلا نمیخواستم اسم درسو بیارم کاملا ناخواسته افتادم توش...نمیدونم چرا ولی حس میکنم قانون جاذبه در مورد من اصلا صدق نمیکنه عوضش قانون دافعه کاملا برام خوب کار میکنه!!!

پ.ن: اتاقم الان کلی دیدنی شده هر چی کتاب داشتم پخش کردم وسط اتاق و خودم هم درازکش وسطشوننیشخند

 / 5 نظر / 8 بازدید
مینو

قانون جاذبه هیچوقت در مورد منم کار نکرده! اینقدر این صحنه ای که اتاق پر از کتابه رو دوست دارم [چشمک]

ف@طمه

دکی هم میشی من میدونم [زبان]

فرید

خوش بحالت... چقدر دلم ولو شدن و اصلا له شدن خاست وسط یه عالمه کتاب و مجله!! حیف که نمیشه! تا بعد...

بازیگوش

میبینم که رفتی تو کار پروفوساسیونو اینا[زبان]

معجزه گر

بعله خو وقتی جذب جواب نمیده باید دفعش کرد [نیشخند]