هیچ کدومش راحت نیست!!!!

این که بخوای و آرزو کنی مخاطب خاص کسی باشی ولی نباشی بده یا این که نخوای و آرزو نکنی مخاطب خاص دیگری باشی ولی باشی؟؟؟؟

+ این چند روز دلم گرفته برای دوستم... کسی که داره سعی میکنه از یک رابطه خارج بشه ولی برای این خارج شدن بدترین راه رو انتخاب کرده... از اولش هم حسش کردم... حس کردم جنس این دو تا به هم نمیخوره. از همون برخورد اول صدای هشدار رو شنیدم ولی هی به خودم نهیب زدم که اینقدر همه چیزو با پیمونه عقل نسنج... لبخند زدم و گذاشتم دل هر چه خواست بکند. اصلا مگه میشد کاری کرد؟؟؟... اون که صدای هشدارو نمیشنید....

ولی حالا که صدای رمانتیک پس زمینه تموم شده داره اعتراف میکنه که صدای هشدارو شنیده ولی نخواسته بشنوه!!! و حالا رو به رو شدن با حقیقت اینقدر سخت شده... 

کاری نمیتونم بکنم بجز این که محکم بغلش کنم و بذارم تو بغلم سبک بشه... که اگر بشه؟!

/ 7 نظر / 23 بازدید
محمد رضا

دوست داشتن و عاشقی اگر دلیل عقلانی نداشته باشند، اگر بر مبنای اصولی چیده نشده باشند، بسیار زودتر از آنچه تصور می کنیم، از هم می پاشند و حقیقت نفرت به خود می گیرند ... این همه اما نه به مفهوم کتمان نقش دل است، بلکه تاکید بر همراهی عقل و دل است برای عشقی واقعی و حقیقی ...

ف@طمه

واقعا آدم عاشق همیشه کوره

پرنیان حامی

خدا بهش صبر بده [گل]

بانوی بهمن ماه

به نظره من که راحت میشه از رابطه ای که هیچ سنخیتی توش نیست !شاید الان ناراحت بشه ولی بعدن خوشحال خواهد بود .. هیچی بدتر ازین نیست که مخاطب خاص کسی باشی که دوسش نداشته باشی[خنثی]