فصل جدید

این چند روز هی میام اینجا صفحه ارسال مطلب باز میکنم، هی نگاش میکنم و سعی می کنم یادم بیاد چطور یه روزایی اینجا برام اینقدر پررنگ بود... دوس دارم باز باشه...

این چند وقت کلی اتفاق ریز و درشت تو زندگیم افتاده... مسیر زندگیم یجورایی عوض شده... شایدم داره عوض میشه...

حس جدید... دغدغه جدید... کار جدید...

کاش اینجا دوباره پررنگ بشه!!!


/ 1 نظر / 23 بازدید