میگن سال نو شده!!!

بعد از اون همه بدو بدو... رسیدن به لحظه سال تحویل باید خیلی خاص بود... ولی نبود... بعد از اون همه استرس و کار و مشغله فکری و البته جسمی فکر میکردم با رسیدن سال جدید همه چیز تموم میشه ولی نشد... صادقانه بگم لحظه تحویل سال مثل لحظه قبل و لحظه بعدش بود... یک سری دغدغه ها رفع شدن و جاشون دغدغه های جدید سبز شدن!!! و البته خوب میدونم زندگی یعنی همین...

_سفره هفت سین مون هم فقط دو روز برپا بود. چون روی میز بود مجبور شدیم زود جمعش کنیم و اینگونه شد که دیگران نفهمیدند چقدر من هنرمندم!!!!

_سبزه مون اونقدر بزرگ شده که حسابی از قیافه افتاده و بیچاره تبعید شده به بالکن!!! یعنی نمیدونستم دستم در این حد سبزه!!!! 

اینم عیدی من به شما

/ 1 نظر / 22 بازدید
سوری

سال نو مبارک چه عیدی خوشمزه ای[نیشخند]