تنها ولی نه تنهای غمگین

در زندگی لحظاتی پیش می آید که انسان نه کسی را دوست دارد و نه دلش می خواهد کسی او را دوست داشته باشد!

شوهر آهو خانم
علی محمد افغانی

سریال همه فرزندان من... حس خوبی که از پوراندخت قصه میگیرم...

میتونم حتی تصور کنم خودم بشم پوراندخت... خونه ای که آرامش توش موج میزنه و جایی میشه واسه به آرامش رسیدن دیگران... زنی خودساخته... موفق... تنها ولی نه تنهای غمگین...

پوراندخت قصه رو دوست دارم چون مایه آرامش و شادیه... چون تکلیفش با خودش معلومه... چون تنهایی رو آگاهانه انتخاب کرده... چون ترجیح داده تنها باشه نه این که با کسی باشه که کنارش آرامشی نباشه...


/ 1 نظر / 38 بازدید
شبنم

منم این سریالو دوست داشتم و باهاش کلی حس خوب می گرفتم. کاش دور و بر هممون یک خاله پوری باشه.